Node Guide – ความรู้เกี่ยวกับ Node และวิธีการเชื่อม Node

6264

Node Guide – ความรู้เกี่ยวกับ  Node และวิธีการเชื่อม Node

การเชื่อม Node ที่ประหยัดค่า Con ที่สุด  แผนที่ World Map   http://black.inven.co.kr/dataninfo/map/ เลือก Node ที่เราต้องการจะเชื่อม เช่น จาก เมือง Calpheon ไปเมือง Heidel

  1. เข้าแผนที่ World Map แล้วกดที่เมืองที่เราต้องการจะเชื่อม  แล้วคลิกตามรูป

bandicam 2016-04-26 23-53-16-275

2. เลือกเมืองหรือ Node ปายทางที่เราต้องการจะเชื่อม

bandicam 2016-04-26 23-53-35-683

3. มันจะปรากฏเส้นทางที่เราจะต้องเชื่อมผ่านที่ประหยัดที่สุด

bandicam 2016-04-26 23-54-00-661

4.ค่า con ที่เราต้องใช่

node111222