Mini Trick เควสหา Energy ใช้ฟรี!! 200 แต้ม/วัน

891

***ข้อมูลเพิ่มเติม***
Red Battlefield สามารถเข้าใช้ได้งานตอนเลเวล 50 ขึ้นไปนะครัชชช

-เควสหา Energy ใช้ฟรี
-การเข้าลานประลอง Red Battlefield