[HOW TO] เส้นทาง 22 เควสแค่เวลา 15 นาที เก็บค่าคอนประจำวัน ณ เมืองแคปปิออล

3106

ปล.วิดีโอและแผนที่ รวบรวมมาจากผู้เล่นเกาหลีอีกทีนะครับ ค่อยๆศึกษาและทำทีละขั้นตอนสำหรับมือใหม่

(HD: http://i.imgur.com/R1gihzN.png)

วิธีการดูแผนที่

เส้นสีดำ – เส้นทางที่แนะนำให้เดินไปตามทางเพื่อลดระยะเวลาในการทำเควส

เส้นสีฟ้า – เส้นทางเดียวที่อาจจะเสียเวลาวิ่งเควสใหม่(แปลมั่วสุดๆTT)

จุดสีแดง – จุดรับเควส

จุดสีเหลือง – จุดสิ้นสุดเควสหรือสิ้นสุดระหว่างเควส

CR: http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=3584&l=23679