เทคนิคการหา Knowledge เพิ่มค่า Energy

5347

ตัวอย่างการหา Knowledge

Character รู้จัก NPC ต่างๆ
Topography เปิดโหนดตาม Map
Ocean เปิดโหนดตามเกาะ
Ecology มอนเตอร์

knowledge-01

ยกตัวอย่าง Knowledge มอนเตอร์
knowledge-02
ยกตัวอย่าง Monster โซน Calpheon
knowledge-03
ยกตัวอย่างมอนแถวโหนด Hexe Sanctuary โหนดผีนั่นเอง
knowledge-04
ล่ามอนแถวๆนี้แหละ ดูชื่อจาก knowledge เมื่อกี้ว่าตัวไหนไม่ได้ก้อไปตีจนครบ
ปล. ถ้าบางชื่อกลุ่มของ Knowledge ไม่ใช่ชื่อโหนด เราก้อดูชื่อมอนของกลุ่มนั้นเอา ซึ่งยังไงก้อต้องอยู่ในโซน Calpheon จากที่ได้เลือกไว้ และมอนเตอร์บางตัวในกลุ่มแม่งไปอยู่แถวอื่น ถ้าหาไม่เจอถ่ายรูปไว้ ถ้ายังจำได้จะบอกให้ครับ
ปล.2 ผิดพลาดอะไรขออภัย
knowledge-05