อาชีพชาวสวนดูดยางหาตังชิวๆสไตล์คนมีดวง

2142

Black Desert Online – Gathering Guide (Sapping) วิธีทำเงิน.. กับอาชีพชาวสวนดูดยาง

-วิธีทำอาชีพดูดยาง
-วิธีเลือกใช้อุปกรณ์
-วิธีเลือกทำเลในการดูดยาง