อาชีพชาวสวนดูดยางหาตังชิวๆสไตล์คนมีดวง

1884

Black Desert Online – Gathering Guide (Sapping) วิธีทำเงิน.. กับอาชีพชาวสวนดูดยาง

-วิธีทำอาชีพดูดยาง
-วิธีเลือกใช้อุปกรณ์
-วิธีเลือกทำเลในการดูดยาง