วิธีการเพิ่มค่า Contribution ด้วยเควสประจำวัน

8888

วิธีการเพิ่มค่าคอนโดยเควสประจำวัน
สถานที่รับเควสแต่ละจุดนะครับ
รู้เท่าที่รู้นะครับ ผิดพลาดขออภัย
ใช้เวลาทำเควสประมาณ เกือบ 1 ชม.
ควรมีม้าที่มีสกิล พุ่ง (Instant Accel) ด้วยนะฮะเพื่อให้ทำเควสได้ไวขึ้น

contibution-quest-02 contibution-quest-03 contibution-quest-04 contibution-quest-05 contibution-quest-06 contibution-quest-07 contibution-quest-08 contibution-quest-09 contibution-quest-10 contibution-quest-11 contibution-quest-12 contibution-quest-13 contibution-quest-14 contibution-quest-15