ข้อมูล Status ตัวละคร

8061

สามารถกดขึ้นมาเช็คได้ด้วยการกดปุ่ม P โดยข้อมูลตัวละครจะแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ

1. Basic ข้อมูลค่าต่างๆของตัวละคร

General Information Family Name ชื่อนามสกุล Character Name ชื่อตัวละคร Zodic ราศีของตัวละคร มีผลแค่การเล่นมินิเกมจีบ NPC- Karma ค่าความดี สูงสุดอยู่ที่ 300000 หากค่านี้ไม่เต็มเมื่อเราตายตอนเปิดสงครามจะมีโอกาศที่หินออฟชั่นในชุดหายค่านี้จะลดลงเมื่อเราเปิดแดงฆ่าคนและม้า ฆ่า 1 คนลด 1 แสนถ้าค่านี้ติดลบ ชื่อเราจะเป็นสีแดงทันทีผู้เล่นในเกมทุกคนสามารถมาฆ่าเราได้ทุกเวลา หากตายตอนหัวแดงมีโอกาสที่ไอเทมในช่องเก็บของจะตก และของชุดอาวุธที่ใส่จะลดด้วยการเพิ่มค่า Karma สามารถเพิ่มได้ด้วยการตีมอนสเตอร์ทั่วไปโดยจะเพิ่มตัวละ 50 แต้ม Spirit หรือ Energyเป็นค่าพลังไว้สำหรับทำกิจกรรมหาของต่างๆ Contribution ค่านี้มีไว้สำหรับเชื่อมโหนดและเช่าบ้านต่างๆ จะอธิบายแบบละเอียดในคราวหลัง LV เลเวลของตัวละคร HP พลังชีวิตตัวละคร Might พลังมานาของตัวละคร Weight น้ำหนักที่สามารถแบกของได้ Stun Gauge ค่าการติดสตันเมื่อโดนโจมตีมากๆค่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเต็มตะละครจะติดสตัน Attack พลังโจมตีรวมจากของที่สวมใส่ไม่รวมพลังโจมตีแฝง Defenceพลังป้องกันรวมจากของที่สวมใส่ ไม่รวมพลังพลังป้องกันแฝง Stamina พลังความเหนื่อยในการวิ่ง

StatsAttack Speed เพิ่มความเร็วในการโจมตีทั่วไป Cast Speed เพิ่มความเร็วในการร่ายเวทของพวกอาชีพใช้เวทย์มนต์ Move Speed เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ Critical เพิ่มความแรงของการโจมตีแบบ Critical ค่านี้จะไม่ส่งผลตอนสู้กับคนเล่นด้วยกัน ยกเว้นเผายาใช้แบบ Critical Fishing เพิ่มความเร็วในการตกปลา Gathering เพิ่มความเร็วในการหาของทั่วไป Luck เพิ่มโอกาสการดรอปไอเทม

Training Stamina แถบบอกเลเวลของสตามิน่ายิ่งมากสตามิน่ายิ่งเยอะ เพิ่มเลเวลด้วยการวิ่งธรรมดา เลเวลสูงสุดที่ 30 Strength แถบบอกเลเวลของน้ำหนักที่ขนได้ยิ่งมากยิ่งขนน้ำหนักได้เยอะ เพิ่มเลเวลด้วยการแบกของเทรดรันแล้วเดินเลเวลสูงสุดที่ 30 (1 เลเวลเพิ่มมาประมาณ 2 ลิตร ><นอกจากนี้น้ำหนักสามารถซื้อของแคชเพื่อเพิ่มน้ำหนักถาวรได้เฉพาะตัวละครที่กดใช้ไอเทมเพิ่มน้ำหนัก) Health แถบบอกเลเวลของ HP และ Mana ยิ่งมาก HP และ Mana ยิ่งเยอะ เพิ่มเลเวลด้วยการกินอาหารต่างๆ เลเวลสูงสุดที่ 30 Resistance ค่าความต้านทานต่างๆ Stun/Rigidity/Freeze ป้องกันการติดสตั๊นการถูกช๊อต การถูกแช่แข็ง Down Resist ป้องกันการล้ม Grab Resist ป้องกันการถูกจับ Knockback Resistป้องกันการถูกโจมตีแล้วกระเด็นไปข้างหลัง Craft ค่าทักษะชีวิตต่างๆเพิ่มด้วยการทำทักษะนั้นบ่อยๆ ทักษะบางอย่างต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทางซึ่งต้องมีเลเวลทักษะถึงด้วยถึงจะใช้เครื่องมือระดับสูงได้โดยระดับเลเวลเรียงลำดับดังนี้ Beginner LV 1-10 >Experienced LV 1-10 > Professional LV 1-10> Artisan LV 1-10 > Master LV 1-10> ขั้นสุดท้ายไม่ทราบว่าชื่ออะไรแต่ยากมากที่จะไปถึง-0-

Gather ทักษะการหาของต่างๆยิ่งมากยิ่งได้ของดีและเยอะขึ้น Process ทักษะการแปรรูปไอเทมวัตุดิบยิ่งมากยิ่งแปรรูปได้ของเยอะขึ้น Cook ทักษะการทำอาหารยิ่งมากยิ่งได้อาหารเยอะขึ้น Alchemy ทักษะการปรุงยา ยิ่งมากยิ่งได้ยาเยอะขึ้น Taming ทักษะการทักษะการฝึกม้ายิ่งมากจะทำให้ใช้สกิลม้าได้ผลดีขึ้นและมีโอกาสที่ม้าจะได้สกิลดีขึ้น เพิ่มโดยการควบม้าเมื่อม้าอัพเลเวลเราจะได้ค่าประสบการ์ Fishing ทักษะการตกปลายิ่งมากยิ่งได้ปลาหายาก Hunting ทักษะการล่าสัตว์ยิ่งมากจะสามารถใช้ปืนระดับสูงได้ Trading ทักษะการขายของเทรดรัน ยิ่งมากยิ่งขายของได้ราคาดีขึ้น Growth ทักษะการทำสวนปลูกพืช ยิ่งมากยิ่งได้ผลผลิตมากขึ้น
ข่าว12.Title ชื่อฉายาต่างๆที่เราได้รับจากการทำกิจกรรมต่างๆ สามารถกด Apply เพื่อให้แสดงฉายาบนหัวเราได้ข่าว23. Journal ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เราทำจะถูกบันทึกในนี้ โดยเฉพาะการบวกแหกTvT
1442998357357-09994. Challenge ช่องรับรางวัลเงื่อนไขการ Challenge ต่างๆ เช่นเล่นเกมเวลาถึงกำหนด เลเวลถึงกำหนดก็จะสามารถกดรับรางวัลได้
1442998369605-0999